Velkommen til MS Atløy!

atloyM/S Atløy er eigd av andelslaget A/L Atløy, med andelshavarar frå heile Sogn og Fjordane. Drift, vedlikehald og restaurering vert gjort av Atløys Venner, som årleg legg ned mellom 10 og 15.000 timar dugnad.

Kystmuseet i Sogn og Fjordane og Riksantikvaren har det faglege ansvaret for restaureringa.

 

Sidan 1995 er det lagt ned meir enn 175.000 doukumentert timar dugnad med restaurering og drift.  M/S Atløy vart kåra til landets best vedlikehaldne veteranbåt av Forbundet Kysten i 2002.

På desse sidene kan du lese meir om historia, båten, korleis du leiger, turforslag, oppdaterte nyhende, om Atløys Venner o.s.v. Det er mykje stoff, og du finn det under fanene i toppen og nyhende i menyen på høgre side. Du kan også abonnere på RSS feed.