300.000,- i tilskot

Publisert 18. april 2009 under Nyhende

Andelslaget Atløy, som eig og mottek leigeinntektene til båten, mottek 300.000,- frå Atløys Venner. Atløys Venner er foreininga som driv båten på dugnad, og har sine inntekter frå sal av effektar, vaffler og bar ombord. I tillegg har ein inntekter frå basarar, dansar, flyttesjau…..

Søknaden  var på 200.000,-….