Årsmøte 2011

Publisert 15. mai 2011 under Nyhende

Då var endeleg årsmøtet gjennomført. Ved første forsøk vart innkallinga forkasta, og det vart kalla inn til nytt møte 6/5.

Her vart innkallinga godkjent og møtet satt. Rekneskapen vart gjennomgått, men gjennomgang av årsmelding og val vart utsett til nytt møte 12/5.

Styret di årsmelding finn ein her;arsmelding-2010

Referat frå møtet finn ein her; Referat 2011