Årsmøte AL

Publisert 1. februar 2013 under Nyhende

Årsmøte vart helde i går, og hovudsaka var oppløysing av laget for sidan å skipe eit nytt selskap/foreining. Det var desverre ikkje mange til stades, men møtet var likevel vedtaksført. Styret sitt framlegg er omdanning til foreining, og forslag til vedtekter er sendt andelseigarane.

Vi legg her ved referat frå årsmøtet.

Årsmeldinga (vedteken, men ikkje signert) frå 2012 kan du lese her.