Framdans 9/1

Publisert 13. januar 2002 under Nyhende

Tradisjonen tru vil vi arrangere Framdans i Samfunnshuset. I år blir 9de februar den store dagen, same helga vi har drivekurs.

danstegning

Lunde med venner vil stå for musikken. Overskotet frå dansen vil gå til turar med pensjonistar, og fortatt vedlikehald av Atløy