FSF gir gave

Publisert 29. mai 2000 under Nyhende

Fleire og fleire ser med interesse på planane våre for landbase, og vi har no fått den gledelege meldinga frå FSF, Atløy sitt gamle reiarlag, om at dei ynskjer å støtte arbeidet mot landbase med 20.000,-

Ein samarbeidsavtale vil bli sett opp, som mellom anna inneber at FSF frå neste sesong også vil bli agent for salet. I dag er det berre Vestkysten Reiseliv som har slik avtale