Innkallling til årsmøte i AL Atløy

Publisert 21. januar 2013 under Nyhende

Det vert innkalla til årsmøte i AL Atløy torsdag 31. januar klokka 18:00 på Kystmuseet i Florø. Sjå framlegg til årsmelding under. Foutan vanlege årsmøtesaker skal omdanning av andelslaget diskuterast. Alle andelseigarar vert oppmoda om å møte på dette viktige møtet.

Framlegg til årsmelding 2012