Livbåt vert fjerna

Publisert 31. oktober 2001 under Nyhende

Det er liten plass på båtdekket, og dette dekket kan nyttast meir dersom den eine livbåten vert fjerna. Det er ikkje trong for livbåten som redningsutstyr, då det er nok flåtekapasitet. Styret I a/l vedtok i møte 31/10 å fjerne denne, og montere opne rekker i borde i staden. Slik vil ein få meir dekksplass. Når dette vert gjort, må krybber og alt anna som vert fjerna takast vare på, slik at ein ved trong kan sette livbåten opp at, slik at Atløy får autentisk utsjånad. Davitane skal stå att.