Rekka tilbakeførast

Publisert 31. oktober 2001 under Nyhende

Styret i A/L vedtok i dag at rekka på framdekket skal skjærast bort, og at det i staden skal settast opp opne rekker, slik at båten får same linjer som då den gjekk ut av drift. Arbeidet vert utført når økonomien gjev rom for det, og skal gjerast på rett måte, dvs med smidde rekker.