Styremøte A/L

Publisert 19. januar 2012 under Nyhende

Det vert styremøte i A/L Atløy i morgon fredag 20/1 kl 1700 på Kystmuseet. Mellom det som skal handsamast er økonomisk situasjon, truleg må A/L Atløy be om 2 til 300.000 frå Atløys Venner for å bele verftsrekning. Det skal gåast gjennom søknad til Riksantikvar og Uni-fond, truleg er det også naudsynt å sette av 30.000 til utarbeiiding av rutinar iht til nye krav frå direktoratet, som erpå veg ut på høyring no, om ikkje lyt vi starte med los ombord! Til slutt skal dato for årsmøte settast.