Styremøte i A/L Atløy

Publisert 6. oktober 2011 under Nyhende

Styret i A/L Atløy var samla til møte torsdag 6/10 på Kystmuseet. Av saker som vart diskutert var:

  • Søknad til UNI stiftinga, fylke og Riksantikvar
  • Restaureringsplanar for vinteren
  • Samarbeidet med Atløys Venner
  • Ny hjelpemotor
  • Stiftinga Fjordabåtane
  • Oppmoding frå Riksantikvaren om å fjerne dei halvrunde platene i akterkant av keisinga.

Kaisituasjonen vart også diskutert, og Rolf Grønnevik fekk mandat til å føre samtalane på Atløy sine vegne andsynes ordførar og hamn.