Video frå Nordsteam

Publisert 29. oktober 2000 under Nyhende

To videofilmar blir lansert som direkte resultat av Nordsteam 2000 Bergen. Den første vil verte lansert i desse dagar.  Den er laga av Munck Film Provide A/S og handlar om Oster, om songen ”Dar kjem dampen” og menneska rundt D/S Oster. Filmen fortel om forventningane til Osters gjenkomst og forløysinga som skjer då ho vert klappa til kai under opninga av Nordsteam. Overskotet går til Nord-Hordaland Veteranbåtlag og arbeidet med å ferdig restaurere båten.

Oster på Vågen under NordsteamOster på Vågen under Nordsteam

Den andre filmen, som vert den offisielle Nordsteam-videoen, vert laga av Hans Kristian Bukholm og Helge Sunde. Den fortel om planlegginga og gjennomføring av Nordsteam, om forspillet i Stavanger, om båtane sin seglas til Bergen medan det vert arbeid febrilsk for å få Oster ferdig. Den fantastiske innseglinga torsdag vert skildra, hurtigrutemøtet fredag, laurdagen med rutene til og frå Bergen (kvart over to`en), aktivitetane på sjø og land samt festen i Håkonshallen. Søndagen vert rundturen med D/S Bohuslän og damptog skildra. Filmen inneheld autentiske klipp frå Bergen Hamn på 50-taøet, samt unike opptak av D/S Oster medan ho endå var i rute.

Filmen varer ca 1 time, og vi trur den vil glede både dei som var til stades og dei som ikkje hadde høve til å være i Bergen under stemnet. Filmen vert ferdig for salg i november, og kan bestillast hos Nordsteam 2000 Bergen, Box 588 Sentrum, 5806 Bergen. Begge filmane kan anbefalast på det sterkaste.