Viktig møte

Publisert 28. november 2011 under Nyhende

Representantar for M/S «Atløy», DS «Stavenes» og S/J «Svanhild» skal i morgon møte hovudutval for kultur i Fylkestinget i Leikanger. Hovudfokus frå dei tre representantane vil være å oppmode fylkeskulturpolitkkarane om å nytte dei såkalla SAVOS midlane betre. Denne ordninga gjev det dobbelte tilbake i forhold til fylkeommunale løyvingar, utan å gå utover evt løyvingar frå Rikskantikvaren.

I dag vert det løyvd om lag 100.000,- pr år frå fylket til fartøyvern, og dei siste åra har ingen av dei store fartøya i fylket fått midlar.

Frå M/S «Atløy» stiller Sander Ødelien. Hovudinnlegget kan du lese her; Fartøyvern