Årsmøtet

Publisert 30. oktober 2013 under Nyhende

Då var Årsmøtet i Atløys Venner ferdig, årsmelding og rekneskap godkjent og ny styret vald.

Referat kan du lese på denne lenka; Årsmøte 2013 og årsmeldinga på denne lenka; Årsmelding 2012