Fredingar

Publisert 16. august 2012 under Nyhende

Riksantikvaren har mellombels hastefreda talcummølla i Framfjorden. Les meir i Sogn avis på denne lenka.

Framfjorden

Omlag samstundes er det også gjort endeleg fredingsvedtak på den gamle treskofabrikken i Sellevåg i Gulen. Riksantikvaren har løyvd 5,3 millionar til anlegget, og målet er at det skal ligge årlege driftsmidlar i statsbudjsettet for å halde anlegget ved like. Les meir i Avisa Nordhordland

Sellevaag Tresko