Kysten og statsbudjsettet

Publisert 11. oktober 2011 under Nyhende

header_ny

 I ei pressemelding skriv Forbundet KYSTEN at dei synest statsbudsjettet for 2012 viser lita forståing for det etterslep som kystkultur og fartøyvern har hatt innan kulturminnevernet.

«Det var ingen økning av bevilgningene i år og heller ikke i neste års budsjett. Det betyr at den stemoderlig behandlede kystkulturen vil fortsette å være stemoderlig behandlet.»

Forbundet reagerer også på at det ikkje vart nokon opptrapping av momskompensasjonsordinga for frivillige organisasjonar:

«Det kan få alvorlige konsekvensar for mange frivillige organisasjoner som har innrettet seg etter regjeringens løfte om en trinnvis økning opp til 1,2 milliarder kroner i 2014»

står det vidare i pressemeldinga.  Heile pressemeldinga kan du lese her; pressemelding Forbundet Kysten