Maritim bruktmarknad

Publisert 28. april 2011 under Nyhende

Sandviken Kystkultursenter gjentek suksessen frå siste år, og skipar til maritim bruktmarknad i kystkultursenteret. Marknaden er open for alle, lokale som tilreisande, og alle som har noko maritimt brukt dei ønskjer skal skifte eigar: Smått og stort, gamalt og nesten nytt. Det gjeld også båtar! Småbåter kan visast fram på land.

johannes_p1020943

Det er plass til alle, og alle kan delta: Private, lag og organisasjonar og profesjonelle selgarar.Kun profesjonelle selgarar betaler deltakaravgift. For alle andre er det gratis!

Les heile invitasjon på vedlagde pdf; invitasjon-maritimt-bruktmarked-2011