M/S Rogaland freda

Publisert 30. januar 2014 under Nyhende

Riksantikvaren har vedtatt å frede M/S ”Rogaland”. I Riksantikvaren si begrunning går det mellom anna fram at;

«Formålet med fredningen er å ta vare på det siste av de mange kystruteskipene som trafikkerte strekningen Oslo-Bergen. ”Rogaland” har fra 1929 til 1964 tjenestegjort i en rekke av rutene som inngikk i denne strekningen. Formålet med fredningen er også å ta vare på sporene etter skipets 35 år  i rutefart, reflektert gjennom de endringsprosesser båten har gjennomgått som konsekvens av tidligere tiders skiftende krav og forutsetninger. Skipet krigshistorie knyttet til den store eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944 er også en del av fredningsgrunnlaget. Slik ”Rogaland” fremstod i 1964 dokumenterer skipet skiftende tekniske og praktiske krav til fartøyene i denne ruten helt fra mellomkrigstiden og frem til 1964, bare få år før ruten ble nedlagt.»

 

Foto : Jan Tore Glenjen Foto : Jan Tore Glenjen

 

Etter det Atløy Venner kjenner til skal skipet no til Klaipeda for utbetringar av skroget.  Frå før er tre passasjerskip freda: D/S Skibladner vart freda i 2006, hurtigruteskipet M/S Nordstjernen i 2012 og sjøbussen M/S Vestgar for nokre veker sidan.

Les meir om M/S Rogaland på NFF sine sider på denne lenka