NFF og statsbudsjettet

Publisert 12. oktober 2011 under Nyhende

logo-nffNFF hadde årsmøte sist helg, og kom med følgjande resolusjon, som ikkje overraskande,  ikkje er særlig imponert over forslaget til statsbudsjett;

 

Stor skuffelse! Ingen økning til fartøyvernet i statsbudsjettet for 2012.
Forventningene var store i fartøyvernmiljøet etter løfter i Nasjonal verneplan for fartøy som ble lansert av miljøvernministeren i desember 2010. Med bakgrunn i at bevilgningene til fartøyvern har stått stille de siste tre årene hadde fartøyvernet regnet med et løft i 2012 og framover. I statsbudsjettet kan det se ut som det er en økning på 1,7 mill. kr, men dette er driftsstilskuddet til Norsk Forening for Fartøyvern som i år er flyttet over til denne posten. Det er et stort behov og etterslep og mange fartøyer venter på tilskuddsmidler. Årsmøtet i Norsk Forening for Fartøyvern ser med stor uro på at bevilgningene til dette viktige kulturminnearbeidet i realiteten har gått ned de siste 3 årene, da det heller ikke er gjort justeringer for prisstigning, og som nå foreslås videreført i statsbudsjettet 2012.

Heimesidene til Norsk Forening for Fartøyvern finn du her; Norsk Forening for Fartøyvern