Nytt medlem i NFF

Publisert 30. januar 2014 under Nyhende

Frå nyttår er passasjerskipet «Kysten» tatt opp som medlem av Norsk orening for Fartøyvern, NFF. Kysten er om lag 45 meter lang, med ein bruttotonnasje på 377.

DS-Kysten-300x210

I 1964 segla ”Kysten” som skuleskip under namnet ”Askaas” fram til 1971 då den fekk ny heimehamn i Tønsberg i høve byen sitt 1100-års jubileum. Deretter sigla den som ”Kysten I” passasjerturar i Tønsberg og Nøtterøy sin skjærgard fram til 2003 då det vart avdekka at fartyet trengde gjennomgåande reparasjonar. ”Kysten” var på Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter fram til skroget vart ferdig og kom tilbake til Tønsberg i 2012.

Det står framleis omfattande arbeid att og mykje vert utførd på dugnad av frivillige. Skipet skal tilbakeførast til perioden 1950-1964. ”Kysten” har Riksantikvaren sin status som vernet skip frå 1989. Eigar sitt formål med fartyet er bevaring som museumsfarty og formidling av maritim historie.