Nytt om Fartøyvern 3

Publisert 18. juni 2013 under Nyhende

nff

I siste utgve av NFF sitt nyhendebrev kakn du lese meir om mellom anna den tore jubileumskonvoien som går til Oslo i 2014, om utkast til nye forskrifter for veteranskip, nye meldemsfartøy, tildeling frå Riksantikvar og Kulturminnefondet, krisa på Bredalsholmen, mange arrangement og ein del anna.

Nyhendebrevet kan du lese ved å følge denne lenka!