Plakat Fjordaferda

Publisert 6. september 2011 under Nyhende

Er du lokal samarbeidspartnar og treng plakat, kan du printe ut pdf`en på vedlegget og fylle ut det blanke feltet.

Print gjerne i A3.

Plakaten finn du høgoppløyst her; Plakat Fjordaferda 2011