Slutten for M/S Hamen?

Publisert 5. august 2011 under Nyhende

Frå NRK sine heimesider klipper vi følgande triste sak;

«M/S “Hamen” ble bygget i 1949 og representerer et stort antall norske utenriksfartøy som gikk i fart fra 1930-tallet til frem mot slutten av 1970-tallet. Skipet har vært opplagt på svensk side av Iddefjorden siden Stiftelsen M/S Hamen overtok skipet i 2003.

hamen

Riksantikvaren gav skipet status som verneverdig i 2005, og samme år tilsagn om kr 450.000 til sikring og konservering av skipet. Dette ble ikke benyttet og tilsagnet ble omdisponert etter forslag fra eierne. I 2009 ble det på ny gitt tilsagn om kr 450.000. Etter anmodning utbetalte Riksantikvaren i desember 2010 kr 450.000 for å sikre fartøyet. Til tross for dette hadde akterskipet i mars 2011 tatt inn så mye vann at det stod på bunnen. M/S “Hamen” fikk i 2010 tilsagn fra Riksantikvaren om kr 1.500.000 til dokking. Dette er ikke benyttet. I månedsskiftet april/mai 2011 begynte situasjonen  og den svenske kystvakten tok affære og lenset skipet.

Riksantikvaren fjernet M/S Hamens vernestatus 6/7 og trekker samtidig tilbake tilsagnet på 1,5 millioner kroner til fartøyet.

– Slik situasjonen nå ser ut, må vi dessverre konkludere med at M/S “Hamen” ikke lenger er et realistisk verneprosjekt, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

Kystvakten bruker nå betydelige ressurser på å holde skipet flytende. Den svenske kystvakten undersøkte skipet tirsdag og fant omkring 28,5 kubikkmeter olje i maskinrommet. Denne oljen fantes ikke der forrige gang skipet ble undersøkt. Oljen som finnes ombord i skipet renner foreløpig ikke ut i fjorden, men den svenske kystvakten tror det er en overhengende fare for at oljen skal begynne å lekke ut.  Allerede i dag skal derfor oljen pumpes over i Kustbevakningens miljøvernsfartøy. Regningen blir sendt til den norske stiftelsen som eier Hamen.»

…..og det var det??