Styremøter

Publisert 16. januar 2014 under Nyhende

Det vert styremøte i Veteranbåtlaget Atløy kommande tysdag 21/1 klokka 1700 på Kystmuseet. Mellom anna vert det gjennomgang av rekneskapen for 2013 og referat frå møte med Riksantikvaren angåande framdrift for vidare restaureringsarbeid. I styret for veternabåtlaget sit Rolf Grønnevik, Ludvik Grytten, Ludvig Sandvik og Marion Richter Semlali. Vara er Karl Johan Moldestad og Leif Kvalvik. Ludvik G er i varmare strøk, og vara vert oppmoda om å møte.

Det vert konsiuerande styremøte i Atløys Venner påfølgande dag klokka 1630 ombord. Der må vi planlegge arbeidet ombord framover, og samrå oss med Veteranbåtlaget kring vidare framdrift på restaureringa. Gjennomgang av sesongen, planlegging av årsmøte og gjennomgang av rekneskapen, slik at denne kan leggast fram for årsmøtet. Leif, Sander, Rof, Jan, Jan Ove, Ragnar og Ludvig sit i styret, Per Grov og Ludvig Sandvik eer vara.