Til Hardanger

Publisert 1. februar 2009 under Nyhende

hardanger-fv-lite1Leif, Ludvig og Johannes reiste torsdag til Norheimsund for å fortsette arbeidet og sjå til at arbeidet ved Hardanger Fartøyvernsenter held fram, slik at båten vert ferdig i tide. Etter planen skal vi viidare til Dåfjorden straks det er klar, dvs om omlag 14 dagar. Her skal mellom anna styrehustaket drivast på nytt.