Veteranbåtlaget stifta

Publisert 4. mars 2013 under Nyhende

På ekstraordinært årsmøte i Solund på laurdag vart A/L Atløy oppløyst. Like etter var det skipingsmøte for Veteranbåtlaget Atløy. 36 stemmer var representert, anten ved oppmøte eller ved fullmakt. Vedtektene vart vedtatt einstemming, med nokre få endringar i høve det det av styret i A/L framlagde forslaget. Nytt styre vart vald, både med nye og gamle medlemmer. Referat vert å finne her om ikkje så altfor brått.

Vedtektene for det nye laget kan du lese her.