Årsmeldingar AL

Under følger Årsmøta i andelslaget. Lista er ikkje komplett, og kan du hjelpe oss med resten ller fleire skal du gjerne sende dei til mailen du  inn på «kontakt oss»

Årsmelding AL Atløy 1998                             Årsmelding AL Atløy 2011

Årsmelding AL Atløy 1999                             Årsmelding AL Atløy 2012

Årsmelding AL Atløy 2000

Årsmelding AL Atløy 2001

Årsmelding AL Atløy 2002

Årsmelding AL Atløy 2003

Årsmelding AL Atløy 2004

Årsmelding AL Atløy 2005

Årsmelding AL Atløy 2006

Årsmelding AL Atløy 2007

Årsmelding AL Atløy 2008

Årsmelding AL Atløy 2009

Årsmelding AL Atløy 2010