Vedtekter

Veteranbåtlaget Atløy eig M/S Atløy og har medlemmer frå heile fylket, både private verksemder, offentlege organ og einskildpersonar. Andelslaget vert styrt av eit styre, som har siste ord i saker rundt båten. Vedtektene til Veteranbåtlaget Atløy finn du her ; Vedtekter

Eigarskapen var tidlegare organisert som eit andelslag, A/L ATløy, men mått endrast etter endringar i selskapslova. Vedtektene til det oppløyste andeelsaget finn du her; Vedtekter AL Atløy