Leigeprisar 2024

Følgande prisar vil gjelde for sesongen 2024;

  • 4.000,-/gangtime
  • 2.000,-/ved kai eller venting
  • 2.950,-/time for evt tilkøyring og retur (utan passasjerar)
  • 30.500,-/døgn. I tillegg kjem 1.900,-/gangtime i dieseltillegg.

Minstepris er sett til 3 gangtimar, dvs 12.000,-

På grunn av lang køyring til og frå er det andre prisar i Bergen. Kontakt gjerne Maritime Tours ved Erik på 55 30 80 80 for booking i Bergen.

Alle prisar er utan moms, noko det heller ikkje skal betalast då vi er eit godkjent veteranskip. Om du treng stadfesting på dette, kan vi gi det i form av stadfesting frå Fylkesmannen.

Rekning vert sendt rett etter oppdraget om anna ikkje er avtala. Båtleiga inkluderar båt, drivstoff, mannskap, normale hamneavgifter og forsikring. Båtleiga reknast frå bestilt tid, til siste passasjer har gått i land. I særlege høve som t.d. Hamnedagar i Haugesund, ONS i Stavanger og liknande kan hamneavgift komme i tillegg. Denne kan være høg.