Bergen

Atløy seglar ofte med Bergen som utgangspunkt, som regel med Maritime Tours (55 30 80 80) som tilretteleggar og agent. Snakkar du med ein av foilket der, er vi sikker på at dei kan hjelpe med både tilrettelegging, idear og mat.

20080607-1112h-2-torgdagen-2008-foto-arne-lyngtun-028 Torgdagen 2008, foto Arne Lyngtun

Vanligvis er vi i Bergen dei par første vekene i juni, og ofte ei veke eller to i august. Ver merksam på at vi har høgare prisar i Bergen enn det du finn i margen til høgre, då det kostar ein del å posisjonere båten og ha mannskap i Bergen.